ALGEMENE VOORWAARDEN

Basecamp Norway

www.basecampnorway.nl

info@basecampnorway.nl

IBAN: NL17INGB0388632348

KVK nummer: 85634190

BTW nummer: NL003817816B39Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Basecamp Norway aangeboden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 

Boeking en betaling

Na een boeking ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw boeking en de totale kosten. U kunt betalen middels de betaallink of via een overschrijving via bank of girorekening van bovenstaand adres. Pas na betaling is de boeking bevestigd en bent u verzekerd van deelname.

 

Offertes

Onze offertes zijn indicatief en vrijblijvend. Offertes vervallen, indien zij niet binnen 30 kalenderdagen of op vervaldatum van de offerte zijn aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als de overeenkomst wordt ondertekend door de klant en Basecamp Norway. Basecamp Norway behoudt het recht om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

 

Annuleren door deelnemer

Annuleren van een workshop kan uitsluitend via e-mail naar info@basecampnorway.nl.

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer en de naam rekeninghouder.


Annulering van een workshop kan kosteloos tot 14 dagen voor de startdatum.

De annuleringskosten van een workshop bedragen:

  • Vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7e dag voor start workshop: 50% van de betalingssom;
  • Vanaf de 7e dag tot start workshop: de volledige betalingssom.

 

Annuleren door Basecamp Norway bij ziekte of overmacht

Mocht de workshop door ziekte of overmacht niet doorgaan, dan kan Basecamp Norway niet aansprakelijk gesteld worden. Als een workshop niet door kan gaan, wordt deze kosteloos naar een andere dag verplaatst. Indien u verhinderd bent is volledige restitutie mogelijk.

 

Natuurbrandrisico

Bij langdurige droogte is er een grotere kans op natuurbranden. Bij natuurbrandrisico fase 2 is er geen open vuur toegestaan. Via natuurbrandrisico.nl kan de status dagelijks bekeken worden voor heel Nederland. Basecamp Norway respecteert de natuur en zal bij een vermoedelijke fase 2 zorgen voor een alternatieve datum voor een workshop of kinderfeestje. Dit zal een paar dagen voorafgaand aan de workshop kenbaar worden gemaakt via telefonisch contact. Indien u verhinderd bent op de vervangende datum, is volledige restitutie mogelijk.

 

Aansprakelijkheid bij letsel of schade

Basecamp Norway kan niet aansprakelijk worden gesteld als er letsel of schade opgelopen wordt door het uitvoeren van activiteiten of door het gebruik van materialen. Voorafgaand aan elke workshop moet de deelnemer een formulier Eigen Risico invullen en ondertekenen.

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen gekocht voor workshops kunnen tot 1 jaar na aanschaf worden omgezet. Daarna is restitutie of omzetten niet meer mogelijk.

 

Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Basecamp Norway gebruikt. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Klachten

Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de instructeur te worden ingediend. Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 week na afloop van de workshop schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend via info@basecampnorway.nl. Basecamp Norway probeert alle klachten zorgvuldig te behandelen en uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, boekingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Basecamp Norway.